Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2013

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΥΕΤΟΣ : 0.0mm
M.O. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 18.74°C
Μ.Ο. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 27.58°C

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΕΤΟΣ : 8.2mm
M.O. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 20.94°C
Μ.Ο. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 27.6°C

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ TOY (1) HΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ)
ΥΕΤΟΣ : 0.8mm
M.O. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 19.83°C
Μ.Ο. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 27.92°C

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ (2) HΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΚΤΗΣ)
ΥΕΤΟΣ : 3.6mm
M.O. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 21.49°C
Μ.Ο. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 25.88°C

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ AΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΥΕΤΟΣ : 7.4mm
M.O. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 21.91°C
Μ.Ο. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 28.70°C

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου