Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2013

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΥΕΤΟΣ : 5.2mm
M.O. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 19.37°C
Μ.Ο. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 28.15°C

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΕΤΟΣ : 1.8mm
M.O. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 21.94°C
Μ.Ο. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 27.90°C

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ TOY (1) HΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ)
ΥΕΤΟΣ : 1.4mm
M.O. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 20.38°C
Μ.Ο. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 27.96°C

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ (2) HΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΚΤΗΣ)
ΥΕΤΟΣ : 0.8mm
M.O. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 22.09°C
Μ.Ο. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 26.42°C

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ AΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΥΕΤΟΣ : 2.8mm
M.O. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 22.25°C
Μ.Ο. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : 28.27°C

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου