Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Τι πιθανότητες έδωσαν τέσσερα μέλη των Μετεωκρητών για βροχές σήμερα κι αύριο

Ζαχάρης Βάρδας                                                    Σάββας Σπυριδάκης

              Παρασκευή          Σάββατο                         Παρασκευή           Σάββατο
Άγιος Νικόλαος    90%                      70%                                40%                      60%
Ηράκλειο              80%                      60%                                50%                      40%
Χανιά                    40%                      10%                                100%                    80%
Ρέθυμνο                40%                      40%                               60%                      80%      
Σητεία                   40%                      60%                               20%                      30%
Τσούτσουρος        40%                      30%                                 0%                        0%
Άγιος Σύλλας        80%                      90%                                80%                     80%
Βιάννος                 80%                      90%                                60%                     50%
Τυμπάκι                 50%                      30%                                100%                    80%
Μοίρες                   20%                      10%                                  0%                        0%
Αυγενική                90%                      80%                                100%                    80%
Προφήτης Ηλίας    80%                      80%                                100%                    80%
Α'ι'τάνια                 50%                      60%                                 80%                     50%
Xουδέτσι                60%                      80%                                 100%                   80%
Άγιος Μύρωνας     100%                    90%                                 100%                   100%
Βόνη                       70%                      60%                                 80%                     50%
Βόρι Σητεία            70%                      70%                                 40%                     60%
Αμυγδάλοι              80%                      80%                                 100%                   80%
Κουτσουράς          20%                      40%                                  0%                       0%
Χερσόνησος           60%                      50%                                 70%                     50%
Νεάπολη                  80%                      90%                                 100%                   80%
Οροπέδιο Λασιθίου 80%                      100%                               100%                  100%
Ζαρός                       70%                       60%                                 100%                  100%
Ασήμι                       90%                       80%                                 100%                   80%
Μαθιά Πεδιάδος       90%                      90%                                  100%                   60%
Ανώπολη Σφακίων   50%                      30%                                   50%                     0%
Ποταμιές                   50%                      60%                                  100%                   80%
Γαρίπα                      80%                      80%                                   100%                   60%
Βελονάδο                  90%                      80%                                  100%                    50%
Φουρφουράς         100%                    80%                                  100%                   100%
Κριτσά                     100%                    90%                                   100%                  100%
Παλαόχωρα               60%                       0%                                    50%                       0%
Καστέλι Κισσάμου    10%                       0%                                    100%                   50%
Καστέλι Πεδιάδος      90%                     90%                                    100%                   80%
Ταυρωνίτης                30%                       0%                                     30%                    50%
Μυλοπόταμος          100%                    100%                                  100%                  100%
Σίσες                           40%                      50%                                    50%                    30%
Βενεράτο                    100%                     80%                                    100%                   80%


Μανώλης Κοζυράκης                                  Δημήτρης Παπαδογιωργάκης

        Παρασκευή          Σάββατο                         Παρασκευή           Σάββατο
Άγιος Νικόλαος       30%                     70%                                   80%                    80%
Ηράκλειο                 20%                     60%                                  60%                     50%
Χανιά                       10%                     20%                                  30%                     60%
Ρέθυμνο                   30%                     60%                                  60%                      60%
Σητεία                      20%                     50%                                  70%                      70%
Τσούτσουρος           50%                      10%                                 90%                      80%
Άγιος Σύλλας           60%                      90%                                 90%                      90%
Βιάννος                    70%                      90%                                 90%                      90%
Τυμπάκι                    0%                       10%                                 20%                      20%
Μοίρες                     40%                      60%                                 50%                      50%
Αυγενική                  70%                      90%                                100%                     90%
Προφήτης Ηλίας      80%                      90%                                 100%                    90%
Α'ι'τάνια                   70%                      90%                                 100%                    100%
Xουδέτσι                  70%                      90%                                 100%                    100%
Άγιος Μύρωνας        80%                      90%                                  90%                      80%
Βόνη                         60%                      90%                                  90%                      90%
Βόρι Σητεία              60%                      70%                                  40%                      50%
Αμυγδάλοι                70%                      80%                                  70%                      70%
Κουτσουράς           50%                       50%                                  100%                    100%
Χερσόνησος              50%                       80%                                   40%                     80%
Νεάπολη                    50%                       80%                                  70%                      80%
Οροπέδιο Λασιθίου90%                      100%                                 100%                   100%
Ζαρός                         70%                       90%                                  30%                      50%
Ασήμι                         80%                      80%                                   100%                   100%
Μαθιά Πεδιάδος         80%                     100%                                  90%                      90%
Ανώπολη Σφακίων     60%                      80%                                   100%                    90%
Ποταμιές                    60%                     90%                                    100%                    90%
Γαρίπα                       70%                      80%                                   100%                    100%
Βελονάδο                   80%                     100%                                  100%                     90%
Φουρφουράς         80%                      90%                                    100%                    100%
Κριτσά                  70%                      90%                                     90%                      90%
Παλαόχωρα           0%                       10%                                     20%                      30%
Καστέλι Κισσάμου30%                      20%                                     10%                      10%
Καστέλι Πεδιάδος 70%                      90%                                     100%                     90%
Ταυρωνίτης            0%                       10%                                      40%                      60%
Μυλοποτάμος       80%                     100%                                    100%                    100%
Σίσες                     80%                     90%                                      50%                      90%
Βενεράτο              80%                      100%                                    100%                    80%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου